• Levering i hele DK

Handels- og leveringsbetingelser

Det er sikkert og enkelt at handle i Thomsen’s online-shop. Når du gennemfører en ordre på www.thomsensdesign.dk, vil du få tilsendt en ordrebekræftelse via e-mail. Når vi er klar til at afsende din vare, vil du modtage en ny e-mail.

De varer, du ønsker at bestille, lægges i indkøbskurven ved at klikke på "læg i kurv" ud for de pågældende varer. Ved at klikke "Se indkøbskurv" kan du til enhver tid se hvilke varer, du har lagt i indkøbskurven, samt prisen på varerne. Når du er færdig med at vælge de varer, du ønsker, og når du har accepteret nærværende handelsbetingelser, går du videre til betalingssiderne, hvor du kan afgive din bindende bestilling og gennemføre betalingen. Du kan afbryde købet helt frem til det tidspunkt, hvor du gennemfører betalingen.

BEMÆRK: En bestilling af et specialfremstillet produkt, kan ændres op til 12 timer fra bestillingstidspunktet. Herefter kan bestillingen IKKE annulleres eller ændres uanset hvilken ændring, der ønskes. Ønske om ændring inden for ovenstående bestillingsfrist skal ALTID meddeles på mailadressen info@thomsensdesign.dk og skal efterfølgende bekræftes af Thomsen’s ApS på mail for at være gældende.

 

BESTILLING

Sørg altid for at tjekke at du har oplyst din adresse korrekt og at du har skrevet din mailadresse korrekt. Hvis der er fejl i den oplyste mailadresse, vil du ikke modtage ordrebekræftelse og heller ikke mailen med Track and Trace nummer på din pakke.

Vi tager forbehold for tastefejl, prisfejl, udsolgte/udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

Du kan altid finde de gældende salgs- og leveringsbetingelser på denne side.

 

REKLAMATION

Er der tale om fejl eller mangler ved varen kan du klage til info@thomsensdesign.dk, eller på vores telefon 70 60 51 51. Du har 2 års reklamationsret fra den dag varen er modtaget. Husk at gemme din kvittering.

Du kan returnere varen med postvæsnet til vores adresse. Når der er tale om fejl og mangler refunderer vi naturligvis portoen, såfremt reklamationen er sket rettidigt.

Det er dog en forudsætning, at fejl eller mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Du skal reklamere inden rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder fra leveringsdato, anses reklamationen altid for værende rettidig. Vi forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel eller erstatte med en ubeskadiget vare i stedet for at betale købssummen tilbage. Dvs. din vare bliver repareret, eller du får en ny vare fremsendt som erstatning for den, der reklameres over, når din reklamation er berettiget.

 

FORTRYDELSESRET

Fortrydelsesret ved køb af specialfremstillede varer.

Ved køb af varer online har en privatperson (forbruger) normalt 14 dages fortrydelsesret. Dette udgangspunkt fraviges i nærværende handelsbetingelser af følgende hensyn: Jf. Forbrugeraftaleloven §18, stk. 2, nr. 3 er specialproducerede varer undtaget fra fortrydelsesretten.

Specialproducerede varer, der bestilles hos Thomsen’s ApS, er specielt fremstillet efter købers individuelle ønsker og behov i henhold til de af køber angivne specifikationer og specialmål. For at sikre den billigst mulige produktionsgang (til gavn for køber) samt den kortest mulige leveringstid har Thomsen’s ApS etableret et system, der sikrer at produktionen af de bestilte produkter påbegyndes automatisk og straks efter, at køber har afgivet sin bestilling og gennemført betalingen. Købere af produkter hos Thomsen’s ApS accepterer af ovennævnte hensyn, at fortrydelsesretten begrænses til kun at gælde frem til tidspunktet for påbegyndelse af produktionen af den pågældende bestilling. Idet produktionen påbegyndes automatisk og straks ved bestilling, har køber reelt ingen fortrydelsesret.

 

Fortrydelsesret ved køb af lagervarer.

Den normale 14 dages fortrydelsesret for privatpersons køb af varer online - gælder kun standardprodukter, der lagerføres. Fortrydelsesretten løber fra den dag, varen modtages af kunden.

Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. For at få den fulde købesum retur, må varen kun være brugt i samme grad, som er accepteret inden købet i en almindelig fysisk butik. Før du sender en vare retur, skal du derfor gøre dig klart, om en almindelig butik ville acceptere den benyttelse af varen den har været udsat for. Du har altså ret til at se varen an og afprøve visse funktioner. Endvidere vil returbeløbet kunne nedsættes, såfremt varen har været brugt i en længerevarende periode eller i det hele taget viser tegn på slid.

Den originale emballage kan være en væsentlig del af varens værdi. Vi anbefaler derfor, at du sender den originale emballage med retur. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af Thomsen’s ApS vil blive krediteret et beløb svarende til værdiforringelsen.

Hvis du fortryder købet, og ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret skal varerne være afsendt til: Thomsen’s ApS, Teglgårdsvej 4A, 2920 Charlottenlund, senest 14 dage efter vi har modtaget utvetydig erklæring om, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte modtagelse af varen.
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Eller med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede varen i en butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, svarende til varens aktuelle handelsmæssige værdi. Ved handelsmæssig værdi skal forstås den pris, sammenlignelige varer sælges til brugt.

Såfremt varen har været monteret, installeret og/eller taget i brug forbeholder Thomsen’s ApS sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb der svarer til forringelsen af varens værdi.

Du bærer i det hele ansvaret for, at varen returneres til os i hel stand.
Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du give os meddelelse herom senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Meddelelsen kan gives i form af en utvetydig erklæring på e-mail til info@thomsensdesign.dk, på telefon 70 60 51 51, eller ved personligt fremmøde hos Thomsen’s ApS ApS, Teglgårdsvej 4A, 2920 Charlottenlund

Udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse påhviler dig som forbruger. Eventuelle omkostninger som Thomsen’s ApS måtte blive pålignet, vil blive modregnet i det beløb Thomsen’s ApS krediterer dig i forbindelse med varens tilbagelevering.

Hvis du fortryder dit køb, får du jf. det ovennævnte, det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Beløbet bliver overført til det kort, du har betalt med, eller til din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Den eneste omkostning, du har, når du fortryder, er fragtomkostninger for at sende varen tilbage til os. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

 

BESKADIGET PAKKE

Er din pakke beskadiget ved levering skal der reklameres hurtigst mulig. Ved synlig beskadigelse bedes du nægte modtagelse, eller modtage med FORBEHOLD. Kontakt Thomsen’s kundeservice på info@thomsensdesign.dk - så hjælper vi med reklamationsbehandlingen.

 

 ANSVARSBEGRÆNSNING

Der tages forbehold for prisstigninger, afgiftsændringer, valutaændringer, udsolgte/udgåede varer og tastefejl.

 

 LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.

 

 PRISER

Alle priser på produkterne er angivet i DKK (danske kroner) inkl. moms, men ekskl. fragtomkostninger. Thomsen’s ApS er til enhver tid berettiget til uden varsel at ændre sine priser. De priser, du skal betale, er de priser, der er gældende på bestillingstidspunktet. Priserne er dagspriser.

Når du handler gennem thomsensdesign.dk, indgås aftaler på dansk.

Fragtomkostningerne afhænger af hvor i landet, du bor, og hvor meget du køber.

Inden du afgiver din endelige bestilling, vil du kunne se prisen på fragten. Prisen er angivet i DKK inkl. moms. Vi har ikke mulighed for at sælge vores produkter til udlandet, herunder Grønland og Færøerne. Produkter, der monteres i udlandet, herunder Grønland og Færøerne, er IKKE omfattet af vores garanti.

Thomsen’s ApS forbeholder sig ret til at annullere en ordre hvis det viser sig at der er tale om en fejlberegning på grund af manglende browser kompatibilitet eller begrænset mulighed for at afvikle det script der bruges for at beregne korrekt pris.

 

ORDREBEKRÆFTELSE

Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen der gælder.

 

MÅLANGIVELSE

Anførte mål fremgår af ordrebekræftelsen eller den vedlagte tegning. Det er købers ansvar at kontrollere, at de i ordrebekræftelsen angivne mål er i overensstemmelse med ordren.

 

LOVKRAV TIL PRODUKTERNE

Det er købers eget ansvar, at produktet lever op til gældende regler ifølge bygningsreglementet.

 

ANNULERING OG ÆNDRING AF ORDER

Ordrer, der allerede er videregivet til vores producent, kan kun annulleres eller ændres mod leverandørens accept. Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring debiteres køber.

 

UDFØRELSE

De leverede produkter udføres i almindelig håndværksmæssig kvalitet som fabriksproduktion, og kvaliteten modsvarer salgsprisen på tidspunktet for ordrebekræftelsen. 

Profileringer, detailkonstruktioner og materialevalg er den til enhver tid gældende standard for Thomsen’s ApS. Afvigelser herfra skal, for at være gældende, være noteret på vores ordrebekræftelse.

Ved genbestilling opgives tidligere fakturanumre af hensyn til valg af konstruktion.

 

PRODUKTANSVAR

Køber skal holde Thomsen’s ApS skadesløs i den udstrækning, Thomsen’s ApS pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Thomsen’s ApS efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller tredjemand.

Thomsen’s ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori det solgte indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er Thomsen’s ApS ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i Thomsen’s ApS’ ansvar gælder ikke, hvis Thomsen’s ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i relation til det solgte, så skal denne part straks underrette den anden herom.

Thomsen’s ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

 

LEVERINGSTIDSPUNKT

Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Der tages dog forbehold mod force majeure, krig, lockout, transportforstyrrelser, maskinhavari, materiale og fabrikationsfejl, herunder forsinkelser af råmaterialer, der er nødvendige til fremstilling af det købte.

Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen, så regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor Thomsen’s ApS har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber.

Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning eller på grund af manglende sikkerhedsstillelse, forfalder beløbet alligevel til betaling, regnet fra den dag, hvor leveringen skulle have fundet sted. Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber.

 

LEVERING

Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, arrangeres af Thomsen’s ApS.

De købte varer sendes til den i ordrebekræftelsen angivne leveringsadresse, dog kun til fortov. Såfremt køber ikke er til stede på leveringstidspunktet, accepterer køber hermed, at Thomsen’s ApS kan foretage levering i købers fravær. Uanset om køber er til stede på leveringstidspunktet eller ej, anses levering som sket, når de købte varer er aflæsset på leveringsadressen eller aflæsset umiddelbart uden for leveringsadressen.

Køber bærer risikoen for, at en fuldt læsset lastvogn kan køre frem til den anviste leveringsadresse. Chaufføren er berettiget til at afvise levering i gårdspladser eller indkørsler, hvis det vurderes at underlaget ikke kan bære eller risikeres ødelagt. Er det ikke muligt at køre helt frem til leveringsadressen, anses levering som sket, når det købte er læsset af tættest muligt på leveringsadressen.

Ventetid, unødig forlængelse af aflæsningstid eller forgæves leveringsforsøg som skyldes købers forhold, debiteres køber i henhold til fragtmandens gældende takster.

Levering til ikke brofaste øer
Til alle ikke-brofaste øer leverer vi til færgelejet på fastlandet, og derfor er informationerne omkring leveringsdag og tidspunkt også for levering til færgelejet. Fra færgelejet skal du herfra selv arrangere at få varen på færgen og hjem til dig. Du er derfor også selv ansvarlig for varen, fra vi har afleveret den ved færgelejet.

 

FRAGTOMKOSTNINGER

Såfremt andet ikke er aftalt, betales fragt efter gældende fragtprisliste. Kunden betaler fragt eller afhentningsgebyr.

 

FRAGTSKADER

Køber skal ved levering kontrollere elementerne for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne eller svarer antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.

VIGTIGT! – Ren kvittering for modtagelse af skadede varer betyder, at retten til reklamation fortabes.

 

BETALINGSBETINGELSER

For beløb til og med DKK 10.000 indbetales det fulde beløb inden igangsætning af ordre. For beløb over DKK 10.000 kræver Thomsen’s ApS forudbetaling af 1/2 af beløbet. Resterende beløb forfalder dagen før levering.

Enhver form for pengeoverførsel til Thomsen’s ApS gennem hjemmesiden thomsensdesign.dk foregår via en sikker krypteret forbindelse. Alle oplysninger sendes krypteret. Dette kan ses i browserens statuslinje, hvor et lukket låseikon vises. Betaling med betalingskort eller kreditkort foregår via E-pay, og derfor opfylder vores betalingssystem yderst strenge krav til sikkerheden. Ved betalingsmodulet indtastes betalingskortoplysninger: Kortholders fulde navn, kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre.

Thomsen’s ApS gemmer ikke dine betalingskortoplysninger. Når din betaling er gennemført, sletter også E-pay samtlige informationer fra dit betalingskort.

Betaling af ordrer over DKK 10.000,- der falder i to rater:

1. rate er et depositum, som udgør 50% af den samlede købesum inkl. fragt. Beløbet trækkes på dit betalingskort, på det tidspunkt, hvor du afgiver din bestilling.

2. rate udgør de resterende 50% af den samlede købesum inkl. fragt. Når du afgiver din ordre, godkender du samtidig, at 2. rate automatisk trækkes på dit betalingskort sideløbende med fakturering og afsendelse af varerne.

Hvis du i tidsrummet mellem betaling af 1. og 2. rate får nyt betalingskort og dermed nye kortoplysninger, eller hvis der på anden vis forekommer ændringer i dine kortoplysninger, således at 2. rate ikke vil kunne hæves i henhold til de samme oplysninger, som gjaldt for betaling af 1. rate, er du forpligtet til at meddele Thomsen’s ApS dette med det samme. Ved denne lejlighed er du samtidigt forpligtet til at aftale, hvorledes du inden leveringen af de bestilte varer vil betale 2. rate.

Hvis det ikke er muligt at hæve 2. rate på den konto i henhold til de kortoplysninger, du har givet i forbindelse med din ordre, og såfremt du ikke inden leveringstidspunktet på anden vis har betalt 2. rate, er Thomsen’s ApS berettiget til, efter eget valg, at kræve købsaftalen gennemført som aftalt eller at beholde varerne, så du derved mister 1. rate. Derudover vil Thomsen’s ApS kunne kræve erstatning for sit tab, der bliver en følge af din misligholdelse med betalingen af 2. rate.

Ved ordrer, der ikke afgives og betales på thomsensdesign.dk, skal restbetaling indbetales på vores kontonummer, som fremgår af vores faktura inden levering.

Ved for sen betaling belastes køber med rykkergebyr og en rente p.t. 2% pr. påbegyndt måned af fakturabeløbet inkl. moms. Leverede varer forbliver vores ejendom, indtil hele fakturabeløbet er indbetalt.

 

GARANTI

Fremgår af ordrebekræftelsen.

 

REKLAMATIONER

Reklamationer skal ske skriftligt og altid før montering og eventuel behandling. Synlige fejl og mangler, samt evt. skader, skal meddeles Thomsen’s ApS inden montering / samling, dog senest 24 timer efter varerne er modtaget.

Reklamationer, som er vores ansvar, reparerer vi og/eller giver prisafslag for eller erstatter med nye produkter. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.

Reklamationsretten bortfalder hvis:

1. Varerne ikke er opbevaret sikkert. Når Thomsen’s ApS arrangerer montering, leveres elementerne på adressen i god tid inden montøren påbegynder montagen. Det er kundens ansvar at sørge for henstilling og opbevaring af elementer skal ske på et plant vandret underlag. Ved opbevaring skal elementer beskyttes mod fugt og tilsmudsning ved en forsvarlig afdækning fx med kraftig folie eller engangspresenning, straks efter modtagelse.

2. Monteringen ikke er korrekt udført.

Garanti og reklamationsretten omfatter ikke almindelig efterhjælp såsom justering af hængsler, lås m.v., finpudsning og smårifter i træ, udtræk fra knaster.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen sendes til: Thomsen’s ApS, Teglgårdsvej 4A, 2920 Charlottenlund. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og sørg for at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 

 TVIST

Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter Dansk Ret.

 

KLAGEMULIGHEDER

Hvis du som forbruger, vil klage over dit køb, bedes du kontakte os på info@thomsensdesign.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@tomsensdesign.dk

 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Thomsen’s ApS lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred.

De personlige oplysninger, du afgiver i forbindelse med din bestilling (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnr.), anvendes kun i det omfang, dette er nødvendigt for gennemførelsen af købet, og oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Thomsen’s ApS behandling af personlige oplysninger sker i henhold til gældende persondatabeskyttelseslovgivning, og Thomsen’s ApS, jf. nærmere selskabsoplysninger ovenfor, er i denne sammenhæng dataansvarlig og databehandler. Alle servere, som benyttes til lagring af personlige oplysninger afgivet ved bestilling, er placeret sikret og centralt hos Thomsen’s ApS eller hos Thomsen’s ApS it-partner.

Data til brug for betalingens gennemførelse beror hos betalingsudbyderen ePay. Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og du kan også kræve oplysningerne slettet, når købet er gennemført. Du skal blot henvende dig til Thomsen’s ApS, jf. ovennævnte kontaktdata.

Personoplysningerne registreres hos Thomsen’s ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte hos Thomsen’s ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.